Ældre murværks styrkeegenskaber

Af: Erik Steen Pedersen, Klavs Feiberg Hansen

Læseprøve

Beskrivelse

Ved ombygning af eksisterende ejendomme skal nugældende krav til de bærende konstruktioners sikkerhed være opfyldt. Denne SBi-anvisning 248 beskriver, hvordan det for murede etageejendomme er muligt at bestemme de styrkeegenskaber af murværket, som indgår i sikkerhedsvurderingen. Anvisningen er baseret på et forskningsarbejde, som er rapporteret i SBi 2015:02, Eksperimentel og teoretisk undersøgelse af ældre murværks styrkeegenskaber. Anvisningen er udarbejdet iht. BR10 og gælder også iht. BR15.

Yderligere informationer