Afløbsinstallationer - installationsgenstande og udførelse

Af: Inge Faldager, Erik Brandt

Læseprøve

Beskrivelse

De tre afløbsanvisninger (SBi-anvisning 255, 256 og 257) beskriver, hvordan afløbsinstallationer udføres i overensstemmelse med Bygningsreglementet og afløbsnormen DS 432:2009. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til. De tre anvisninger erstatter SBI-anvisning 185 om afløbsinstallationer. Ud over ændringer som følge af nye byggeregler og nye produkter og materialer, er behandlingen af følgende emner udvidet: * Lokal afledning af regnvand * Klimaændringer * Rottesikring * Afløb fra flade tage * Spildevandsafledning i det åbne land * Administrative forhold * CE-mærkning

Yderligere informationer