Anvisning om Bygningsreglement 2015

Af: Ernst Jan de Place Hansen

Læseprøve

Beskrivelse

Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 (BR15) gældende fra 1. juli 2017. Anvisningen har samme kapitelstruktur som bygningsreglementet, og SBi's anvisningstekst ledsages af den fulde reglementstekst samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledningstekster. Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, andre SBi-anvisninger og andet baggrundsmateriale fra det tekniske fælleseje med mere uddybende information. Anvisningen omhandler de samme emner som BR15, herunder bebyggelsesregulering, indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer. Anvisningen henvender sig til alle professionelle parter i byggeriet, særligt projekterende og kommunale byggesagsbehandlere.

Yderligere informationer