Dagslys i rum og bygninger

Af: Kjeld Johnsen, Jens Christoffersen

Læseprøve

Beskrivelse

I de seneste år har der været stigende opmærksomhed på at udnytte dagslyset i bygninger til mere end at tilføre brugerne æstetiske og oplevelsesmæssige kvaliteter. Dagslyset er også blevet en vigtig faktor i bestræbelserne på at reducere elforbruget til belysning. I energiberegninger bruger man ofte dagslysfaktoren som et simpelt mål for, hvor meget dagslyset kan bidrage til at dække lysbehovet i et rum. SBi-anvisning 219 beskriver, hvordan man kan fastlægge dagslysfaktoren i et rum eller en zone til brug for energirammeberegninger og til at eftervise overholdelsen af Bygningsreglementets vejledning vedrørende kriterier for tilstrækkeligt lys på arbejdspladser.

Yderligere informationer