Dokumentation af bærende konstruktioner - Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Af: Niels-Jørgen Aagaard, Bent Feddersen

Læseprøve

Beskrivelse

SBi-anvisning 223 beskriver udarbejdelse og kontrol af den dokumentation, der knytter sig til et bygværks bærende konstruktioner i henhold til Bygningsreglement 2015. Sammensætning, indhold og udformning af de enkelte dokumenter beskrives, og sættes i relation til byggeriets praksis i hele processen fra planlægning over projektering til udførelse af bygværket. Desuden giver anvisningen et historisk oprids af udviklingen vedrørende dokumentation af bærende konstruktioner med vægt på de senere års internationalisering af normer, mere komplekse organisering af byggeprocessen og udbredelsen af stadigt mere avancerede IKT-systemer til udførelse af statiske beregninger. Anvisningen er rettet mod byggeriets projekterende og udførende parter samt bygherrer og myndigheder. Anvisningen kan også anvendes som lærebog ved ingeniøruddannelser. I forhold til 1. udgaven er, der ændringer i blandt andet: - Præcisering af den bygværksprojekterende opgaver, tredjepartskontrol og kontrol af beregninger fra afsnitsprojekterende; herunder leverandørberegninger. - Udbygget beskrivelse af dokumentation af midlertidige konstruktioner, eksisterende konstruktioners forhold ved renovering og ombygning samt dokumentation af IKT-beregninger og tilsyn. - Opdatering i forhold til nyt Bygningsreglement 2015 og ændringer i referencer.

Yderligere informationer