Dokumentation og kontrol af bærende kontruktioner - SBi-anvisning 271

Af: Niels-Jørgen Aagaard, Bent Feddersen, Thomas Cornelius (revideret af)

Læseprøve

Beskrivelse

SBi-anvisning 271,Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner, beskriver udarbejdelse og kontrol af den dokumentation, der knytter sig til et bygværks bærende konstruktioner i henhold til Bygningsreglement 2018 (BR18). Sammensætning, indhold og udformning af de enkelte dokumenter beskrives, og sættes i relation til byggeriets praksis i hele processen fra planlægning over projektering til udførelse af bygværket. Desuden giver anvisningen et historisk oprids af udviklingen vedrørende dokumentation af bærende konstruktioner. I anvisningen lægges der vægt på den mere komplekse organisering af byggeprocessen og udbredelsen af stadigt mere avancerede IKT-systemer til udførelse af statiske beregninger. Anvisningen er rettet mod byggeriets projekterende og udførende parter samt bygningsejer og myndigheder. Anvisningen kan også anvendes som lærebog ved ingeniøruddannelser, konstruktøruddannelsen mv.

Yderligere informationer

 • E-bog

 • PDF

  PDF

 • Vandmærket

  Vandmærket

 • 280

 • SBi Forlag

 • 9788756319218

 • 22-01-2020

 • Konstruktionsteknik