Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger

Af: Eva B. Møller

Læseprøve

Beskrivelse

SBi-anvisning 240 beskriver byggetekniske løsninger til efterisolering af småhuses klimaskærm i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10) med særlig fokus på, at løsningerne er robuste og fugtteknisk forsvarlige. Småhuses primære bygningsdele; tag, ydervæg, kælder og terrændæk gennemgås i anvisningen sammen med de relevante efterisoleringsmuligheder og problemstillinger. Desuden behandles forhold ved samlinger mellem bygningsdele samt specielle detaljer som brystninger og tilslutning ved vinduer. For at forklare hvorfor nogle løsninger er robuste og andre risikofyldte, indeholder anvisningen også afsnit om varme- og fugtforhold i efterisolerede konstruktioner.

Yderligere informationer