Granskning af byggeprojekter - Planlægning, gennemførelse og dokumentation af ekstern granskning

Af: Niels-Jørgen Aagaard, Tommy Bunch-Nielsen, Ernst Jan de Place Hansen

Læseprøve

Beskrivelse

SBi-anvisning 246 - Granskning af byggeprojekter kan være nyttigt for kvaliteten af det færdige byggeri. Denne anvisning sigter mod at støtte især tværfaglig, ekstern granskning af byggeprojekter ved at beskrive, hvordan granskning kan planlægges, gennemføres og dokumenteres. Anvisningen henvender sig således til granskeren, men kan også med fordel lægges til grund ved indgåelse af aftaler om granskningsydelser.

Yderligere informationer