Klimaskærmens lufttæthed

Af: Torben Valdbjørn Rasmussen, Asta Nicolajsen

Beskrivelse

Energibestemmelserne i bygningsreglementerne, som trådte i kraft 1. januar 2006, har ført til en skærpet opmærksomhed på klimaskærmens lufttæthed. Denne SBi-anvisning 214 indeholder en vejledning i, hvordan man opbygger en lufttæt klimaskærm. Anvisningen gør ligeledes rede for sammenhængen mellem lufttæthed, energiforbrug og indeklima i en bolig. Den illustrerer, hvordan man etablerer det såkaldte tæthedsplan og omtaler metoder til måling af klimaskærmens lufttæthed. I en række illustrerede eksempler vises hvordan tæthedsplanet etableres i udvalgte bygningsdele og, hvordan tæthedplanet overføres mellem bygningsdele. Anvisningen henvender sig til både projekterende og udførende.

Yderligere informationer