Korroderede trådbindere i murværk - Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere

Af: Klavs Feilberg, Keld Egholm Hansen, Bjørn Axelsen (redaktør)

Beskrivelse

De fleste murede ydervægge i Danmark indeholder murbindere. De sørger for at formuren hænger sammen med resten af bygningen. Binderne kan enten være faste stenbindere eller trådbindere. Siden 1984 har der været krav om at trådbindere skal være af et korrosionsfast materiale, f.eks. rustfrit stål. Men før 1984 har man i mange tilfælde brugt trådbindere som kan korrodere. Hvis dette er sket, kan der være fare for nedstyrtning. Denne SBi-anvisning 211 forklarer hvordan man undersøger sikkerheden for mure med trådbindere, og hvad der skal til for at bringe sikkerheden i orden.

Yderligere informationer