Lydisolering af klimaskærmen

Af: Birgit Rasmussen, Claus Møller Petersen

Læseprøve

Beskrivelse

SBi-anvisning 244 vedrører lydisolering af klimaskærmen i nyt og eksisterende boligbyggeri samt lignende bygninger. Anvisningen beskriver byggetekniske løsninger til udformning eller forbedring af klimaskærmen, så de opfylder bestemmelserne om akustisk indeklima i Bygningsreglement 2010. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til. Når klimaskærmens lydisolation skal bestemmes, er den mest betydende komponent i klimaskærmen oftest vinduerne, som derfor har en central rolle i anvisningen. Anvisningen henvender sig til projekterende, byggevareproducenter og entreprenører i byggebranchen og kan ligeledes anvendes som lærebog ved bygge-tekniske uddannelser.

Yderligere informationer