Lydisolering i bygninger - teori og vurdering

Af: Claus Møller Petersen, Birgit Rasmussen, Torben Valdbjørn Rasmussen, Jens Holger Rindel

Læseprøve

Beskrivelse

SBi-anvisning 245 beskriver de grundlæggende bygningsakustiske begreber vedrørende lydisolering og principper for udbredelse af lyd i bygninger samt vurdering og måling af lyd i henhold til krav i Bygningsreglement 2010, kapitel 6.4, Akustisk indeklima. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til. Anvisningen udgør det teoretiske grundlag i en serie af SBi-anvisninger om lydisolering af bygninger og er knyttet til SBi-anvisning 237, Lydisolering mellem boliger – nybyggeri, SBi-anvisning 243, Lydisolering mellem boliger – eksisterende byggeri, samt SBi-anvisning 244, Lydisolering af klimaskærmen, der alle giver praktiske eksempler på byggetekniske løsninger til lydisolering af bygninger. Anvisningerne henvender sig til projekterende, byggevareproducenter og entreprenører i byggebranchen og kan anvendes som lærebog ved byggetekniske uddannelser.

Yderligere informationer