Lydisolering mellem boliger - Nybyggeri

Af: Birgit Rasmussen, Claus Møller Petersen, Dan Hoffmeyer, Niels Samsø Nielsen (redaktør)

Læseprøve

Beskrivelse

SBi-anvisning 237 beskriver byggetekniske løsninger til opfyldelse af krav til lydisolering af boligadskillende vægge og etagedæk i henhold til Bygningsreglement 2010 svarende til lydklasse C i DS 490:2007. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til. Beregning af luft- og trinlydisolation er foretaget for udvalgte løsninger. Anvisningen indeholder illustrationer af byggetekniske detaljer, der belyser de lydtekniske forhold for samlinger ved tag, etageadskillelser og terrændæk. Anvisningen henvender sig til projekterende, producenter og entreprenører i byggebranchen og kan anvendes som lærebog ved ingeniøruddannelser.

Yderligere informationer