Lysstyring

Af: Claus Reinhold, Steen Traberg-Borup, Anette Hvidberg Velk, Jens Christoffersen

Beskrivelse

Lysstyring anvendes for at forhindre, at der bruges mere energi til kunstlys end nødvendigt, samtidig med at brugernes behov tilgodeses. Denne anvisning behandler de muligheder, der er for at sikre brugernes tilfredshed og lysstyringssystemets funktion. SBi-anvisning 220 indeholder vejledninger i valg af systemløsninger til automatisk lysstyring. Desuden vejledes i, hvordan de valgte systemer beskrives, så kommunikationen mellem alle involverede parter er klar. Endelig gives råd om indregulering og afprøvning af systemerne samt den efterfølgende instruktion af brugerne.

Yderligere informationer