Tilgængeligt byggeri generelt - indledende spørgsmål - SBi-anvisning 250

Af: Søren Ginnerup, Lone Sigbrand

Læseprøve

Beskrivelse

For at sikre ligeværdighed for alle mennesker uanset funktionsevner i det byggede miljø er det vigtigt at have fokus på tilgængelighed tidligt i byggeprocessen. Denne anvisning gennemgår vigtige spørgsmål i forbindelse med tilgængelighedskravene i bygningsreglementet. Spørgsmålene retter sig mod de tidlige faser, fx i forbindelse med en konkurrence, et idéprojekt eller et dispositionsforslag. Formålet er, at bygherre og rådgivere tidligt i byggeprocessen inddrager de grundlæggende aspekter og krav vedrørende tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser. Anvisningen omhandler generel tilgængelighed til og i bygninger, som ikke er boliger.

Yderligere informationer

 • E-bog

 • PDF

  PDF

 • DRM-beskyttet

  DRM-beskyttet

 • 36

 • SBi Forlag

 • 9788756318563

 • 11-12-2017

 • Byggeteknik, landmåling og byggeri