Tilgængelige boliger

Af: Lone Sigbrand, Philip Henrik Jensen, Lise Lotte Beck Raunkjær (redaktør)

Læseprøve

Beskrivelse

I SBi-anvisning 222 begrundes og anbefales en række tilgængelighedskrav til almindelige boliger med udgangspunkt i Bygningsreglement 2008 (BR08). De anbefalede mål er typisk større end myndighedskravene. Der bliver desuden henvist til en række nationale og internationale undersøgelser om tilgængelige boliger. Anbefalingerne er væsentlige for såvel planlægning og projektering af nybyggeri som for om- og tilbygninger i den eksisterende boligmasse. Anvisningen er rettet til byggeriets aktører: arkitekter, planlæggere, byggesagsbehandlere, bygherrerådgivere, boligselskaber samt byggevareproducenter.

Yderligere informationer