Trækonstruktioner - Beregning

Af: H. J. Larsen, H. Riberholt

Læseprøve

Beskrivelse

Denne SBi-anvisning 210 behandler materialer til trækonstruktioner og beregning af sædvanlige elementer og konstruktioner. Anvisningen henvender sig til projekterende og ingeniørstuderende. Anvisningen erstatter anvisning 193 fra 2000. Den nye anvisning har justeret en lang række formler og tabeller efter ændringer i normerne: - Norm for trækonstruktioner (DS 413:2003) med tillæg 2 (2004) - Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner (DS 409) med tillæg 1 (2003) og tillæg 2 (2004) Anvisningen har et nyt afsnit om systemeffekter. Systemeffekter optræder i konstruktioner hvor svigt i de enkelte konstruktionsdele ikke nødvendigvis fører til svigt i den samlede konstruktion, og der derfor kan stilles lempeligere krav til de enkelte konstruktionsdele. Den nye anvisning giver også en mere grundig behandling af spærkonstruktioners stabilitet, ligesom beregningsmetoderne for normalkraftpåvirkede konstruktionsdele er forbedret. Flere nye træbaserede produkter bliver også omtalt i anvisningen.

Yderligere informationer