Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

Af: Ole Valbjørn

Læseprøve

Beskrivelse

En beskrivelse af en metode til at gennemføre en tilstandsundersøgelse af bygninger med fugt og skimmelsvampevækst. SBi-anvisning 204 beskriver en metode til at gennemføre en tilstandsundersøgelse af bygninger med fugt og skimmelsvampevækst. På baggrund af en sådan undersøgelse vil bygningsundersøgeren med stor sikkerhed kunne pege på årsager til og forslag til løsninger af fugt- og skimmelsvampeproblemer i den undersøgte bygning. Anvisningen er blevet til som led i et stort tværfagligt forskningsprogram om skimmelsvampe, som SBi har gennemført i samarbejde med en lang række andre forskningsinstitutioner.

Yderligere informationer