Vurdering af eksisterende konstruktioners bæreevne

Af: Erik Steen Pedersen

Læseprøve

Beskrivelse

SBi-anvisning 251 beskriver, hvordan vurdering af en eksisterende konstruktions sikkerhed kan gennemføres, og hvilke elementer vurderingen kan bestå af. Anvisningen vejleder i, hvornår sikkerheden af en konstruktion bør revurderes, hvilke elementer en revurdering bør indeholde, hvordan en hensigtsmæssig prøveudtagning kan foretages, og hvordan prøvningsresultater kan udnyttes i en bæreevnevurdering svarende til de nugældende regler. Hovedvægten er lagt på fastlæggelse af grundlaget for sikkerhedsvurdering på modstandssiden, typisk materialestyrker. Anvisningen er udarbejdet iht. BR10 og gælder også iht. BR15.

Yderligere informationer