Asbest i bygninger

Af: Torben Valdbjørn Rasmussen, Niels Samsø Nielsen (redaktør)

Beskrivelse

Denne SBi-anvisning 228 behandler håndtering af asbestholdige materialer i bygninger iht. blandt andet Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 om asbest og At-vejledning C.2.2. Læseren får den faglige indsigt, der er nødvendig til at vurdere og udføre en arbejdsopgave i bygninger med asbest på en sikker og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Anvisningen giver et overblik over gældende lovgivning og vejledninger på området, ligesom metoderne til bestemmelse af asbest beskrives sammen med retningslinjerne for korrekt prøvetagning, indkapsling, forsegling, nedrivning og deponering af asbestholdige materialer. Anvisningen er knyttet til SBi-anvisning 229, Byggematerialer med asbest, der er et katalog over kendte asbestholdige materialer, som kan findes i danske bygninger. SBi-anvisning 228 og 229 afløser til sammen SBi-anvisning 153, Asbestholdige materialer i bygninger, fra 1986. Anvisningen henvender sig til bygningsejere, byggeriets rådgivende og projekterende parter samt udførende entreprenører og håndværkere. Anvisningen kan også anvendes som lærebog.

Yderligere informationer